Ако сте решили да закупите автомобил втора употреба и нямате информация за
техническото му състояние или имате съмнения че е претърпял произшествие, 
заповядайте при нас!
Нашият екип от специалисти ще извърши обстоен технически преглед и
диагностика на всички системи на автомобила и Вие ще получите една точна
и професионална оценка, като по този начин ще затвърдите правилността на
направения избор или ще си спестите евентуално разочарование от неизгодна
за Вас сделка.

Категории: Сервизни услуги